Bookmark and Share [教學]使用FLICKR上傳圖片以及截取圖片網址

其實在上傳照片時...% O5 v5 R: I: R% u1 d8 Q/ j
可選用上傳畫面左邊底下有一段文字"我們的上載程式的FLASH版本"...
4 ]( \2 Y$ s9 Z- f4 x7 }% Q8 ~世界初攝影團點他可以大量批次上傳...世界初攝影團( G6 S9 K" O1 R% q& d; d5 F

& V! {; ]/ R5 _1 _5 p+ R& Z世界初攝影團 攝影技術本位的網站
6 P, ^' s2 j/ D' L7 f3 q# Q+ U* p世界初攝影團PS.應該大家都知道這方法唄...

BLOG:http://blog.yam.com/NEOARISE

TOP

GMT+8, 2020-6-2 23:26, Processed in 0.028677 second(s), 7 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.